Overflatebehandling

For å møte våre kunders behov, tilbyr vi ferdig beisede materialer. I vårt automatiske beiseanlegg behandles materialene fra bunnen av med utvalgte trendsettende farger. Mer spesielle fargeønsker imøtekommes også så langt det lar seg gjøre. Beisen som brukes er vannbasert og miljøvennlig.

Arbeidet foregår i 3 trinn. Materialene går først gjennom råte og soppforebyggende behandling. Deretter gis det et grunnstrøk, før det siste dekkstrøket gis. Beisen påføres på tre sider, og på en måte som gjør at den trekker godt inn i falsene for å gi best mulig beskyttelse. Når Birkeland Bruk leverer fra seg de beisede materialene, er de klare til å settes på bygget. Det eneste kunden trenger å gjøre er å sluttbehandle materialene. Om noen år ,avhengig av vær og vind vil det være nødvendig å foreta behandling av kledningen på nytt.

Oppgaven til utvendig kledning er hovedsaklig å beskytte mot vær og vind. Med våre løsninger på overflatebehandling sikret du din kledning mot råte, sopp og klimapåvirkninger over lang tid. Vi gjør oppmerksom på at hvert strøk/type må bestilles hver for seg.

Overflatebehandling direkte fra Birkeland Bruk gir deg mange fordeler:

  • Mer stabilt trevirke
  • Påføres mens det er tørt og frisk, for god heft
  • Påføres under optimale og kontrollerte forhold
  • Lengre holdbarhet
  • Kostnads- og tidsbesparende
  • Det blir ingen krympestriper eller "helligdager"