Rekordår for Birkeland Bruk

Selskapet smadret sin egen rekord fra året før og klinket til med en omsetning på 600 millioner kroner i 2021.

En økning i omsetning på hundremillionersklassen er ikke hverdagskost for konsernet. Gjennom over 100 år har Birkeland Bruk bygget stein på stein, men i 2021 gikk det virkelig unna.

Birkeland Bruk AS har gått fra 423 millioner (2020) til 600 millioner kroner (2021) i omsetning. Det er en økning på 42 prosent.

Annerledesåret 2021

Bransjen har lagt bak seg et spesielt år, med høy prisvekst på materialer, som også spiller inn på den høye omsetningen.

Barkebiller i Canada spiste opp mye av treverket i markedet, og prisene på trevarer gikk i været. Varsler om prisvekst ble sendt ut med jevne mellomrom gjennom året.

– En betydelig andel av omsetningsveksten vår skyldes den store prisveksten på tre og byggevarer, men den organiske veksten er likevel knallbra. Det skal de ansatte ha all ære for, sier administrerende direktør Arnt-Helge Sandvik.

Samtlige syv Byggvell-butikker leverte resultater over budsjett, og kvassest av dem alle var Byggell Sola.

 

Drag med på laget

Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS (Drag) kjøpte teknisk avdeling i Birkeland Bruk i 2021. Som et ledd i avtalen gikk Birkeland Bruk inn som medeier i Drag med 50 prosent eierandel. Resterende 50 prosent av aksjene er fortsatt eid av gründer og arbeidende styreleder Stein Åge Fuglestveit.

– Vi har en klar felles målsetning om at Drag Arkitektur og Byggeteknikk skal fortsette å ta en enda større markedsposisjon i tiden fremover, og videreutvikle de felles satsingsområdene våre selskap har, sier Sandvik i Birkeland Bruk.

Uendret arbeidssted for de ansatte. Drags administrative hovedkontor forblir i lokalene på Byremo, nord i Lyngdal kommune. De som i dag jobber i teknisk avdeling i Birkeland Bruk i Lyngdal, vil fortsatt ha sin arbeidsplass i samme lokaler som før, i Handelsparken i Lyngdal.

Uendret arbeidssted for de ansatte. Drags administrative hovedkontor forblir i lokalene på Byremo, nord i Lyngdal kommune. De som i dag jobber i teknisk avdeling i Birkeland Bruk i Lyngdal, vil fortsatt ha sin arbeidsplass i samme lokaler som før, i Handelsparken i Lyngdal.

Formaliserer samarbeidet med Telhaug Transport

På starten av det nye året gikk Birkeland Bruk inn på eiersiden til Telhaug Transport, som har fraktet byggevarer for Birkeland Bruk i ca. 20 år.

Birkeland Bruk har kjøpt ut Indre Agder Transports aksjepost i det lokale transportselskapet, og Birkeland Bruk flytter transportavdelingen sin inn i Telhaug Transport.

Transportør. Med ny eierstruktur sitter daglig leder John Telhaug med 50 prosent av aksjene og Birkeland Bruk med den andre halvparten.

Transportør. Med ny eierstruktur sitter daglig leder John Telhaug med 50 prosent av aksjene og Birkeland Bruk med den andre halvparten.

Innfører lean i konsernet

Konsernet har rigget seg for videre suksess i 2022.

– Lean er på full fart inn i konsernet; mange har allerede startet opp. Dersom vi gjør dette riktig, vil vi få mye igjen for dette arbeidet, sier salgssjef Per Sigbjørn Aarsland.

Lean handler kort fortalt om strømlinjeformet produksjon eller veltrimmet produksjon. Bilprodusenten Toyota, en gang et lite selskap som ble verdens største bilprodusent, har vært foregangsmodell for prinsippene og strategiene bak lean.

– Vi skal fortsette å gjjøre alt vi kan for å skape bunnsolide kundeopplevelser, også i 2022, avrunder Arnt-Helge Sandvik.