Prisvarsel 1.april 2024

Det er fortsatt sterk underliggende inflasjon som fører til kostnadsøkninger fra våre leverandører. Vi gjør hva vi kan for å minimere prisøkninger, men noen prisøkninger kommer.

De største økningene kommer på trelast. Det er høy etterspørsel av trelast som råvare, samt krevende forhold i skogen med langvarig teleløsningen, en tørr sommer og uværet Hans, som gjør at avvirkningen av sagtømmer i 2023 var lav sammenlignet med tidligere år i Skandinavia. Til sammen gjør dette at tømmermarkedet er i ubalanse, og prisene på tømmer fortsetter å stige, og har nå nådd rekordhøye nivåer. Dette legger et sterkt press på trelastprisene også i Norge.På andre kategorier er det mindre endringer som skyldes sterke kostnadsøkninger på enkelte innsats-varer og faktorer hos våre leverandører.

Det er enkelte varer som kan avvike fra de endringene som er angitt nedenfor.

Byggvell AS varsler med dette prisøkning fra og med 1. april 2024. på følgende varegrupper:

 

Enkelte mindre justeringer kan forekomme utover overnevnte.

Det vil også bli gjort justeringer på enkelte kostpriser på frakt og andre tjenester.

Ved prisendringer så er det leveringsdagens pris som er gjeldende, dersom ikke annet er avtalt.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

For Byggvell AS

Gunnar Tonheim. Daglig leder. Mob: 90 13 18 40 | gunnar.tonheim@byggvell.no