Varsel om prisendringer fra 1.oktober 2023Varsel om prisendringer fra 1.oktober 2023

Det er fremdeles en sterk underliggende inflasjon i hele verden som har medfører at våre leverandører har varslet prisøkning på en rekke ulike varegrupper.

Vi gjør hva vi kan for å redusere prisøkningene til et absolutt minimum, men på en del varegrupper har leverandørene likevel varslet prisøkning. Trelast har en varslet økning med bakgrunn i økte tømmerpriser og økte produksjons og transportkostnader. Den siste perioden har prisveksten på OSB og kryssfiner vært varierende med en liten varslet nedgang for enkelte produkter.
Det er enkelte varer som kan avvike fra de endringene som er angitt nedenfor.
Byggvell varsler med dette prisøkning fra og med 1. Oktober 2023. på følgende varegrupper:

 

Varegruppe

Ca. prisøkning i %

Butikk

Jernvarer

Inntil

5,0 %

Butikk

Festemidler

Inntil

5,0 %

Butikk

El-verktøy

Inntil

11,0 %

Mur og grunn

Sement og mørtel

Inntil

7,0 %

Mur og grunn

EPS og XPS

Inntil

6,0 %

Dører

Alle typer

Inntil

10,0 %

 

Trelast interiør

Listverk, utforinger,

panel

 

Inntil

 

5,0 %

Byggevarer

Bygningsisolasjon

Inntil

6,0 %

Tak

Takprodukter

Inntil

6,0 %

Gulv

Parkett, laminat, vinyl

Inntil

8,0 %

Bygningsplater

Trefiberplater

Inntil

5,0 %

Bygningsplater

Gips

3% -

9,0 %

Trelast

Byggtre hvit

Inntil

7,0 %

Trelast

Byggtre imp

Inntil

8,0 %

Trelast

Byggtre Royal

Inntil

5,0 %

Maling teknisk kjemisk

Lim og fug

Inntil

9,0 %

 

 

Enkelte mindre justeringer kan forekomme utover overnevnte.

Ved prisendringer så er det leveringsdagens pris som er gjeldende, dersom ikke annet er avtalt.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Sømme

Salgsdirektør

Mob: 90841372| bjorn.somme@birkelandbruk.no